Kontakt

U Zvonařky 1
120 00 Prague 2,
Czech Republic
Telephone +420 234 634 111
Fax +420 234 634 635
info@lepalaishotel.eu